Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana dla wszystkich dzieci, które
takiej pomocy potrzebują.

W ramach przyznanych zajęć dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych, takich jak: gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia z oligofrenopedagogiem oraz z surdologopedą.

Ponadto, jeśli zaistnieje taka konieczność przedszkole zatrudnia dodatkowych specjalistów.

 

Skontaktuj się z nami

ul. Profesora Kaliny 2
63-400 Ostrów Wielkopolski