Nasze Przedszkole

Nasze Przedszkole

Przedszkole istnieje od 1949 roku!

„W początkowym okresie zapewniono 60 dzieciom miejsca w 2 oddziałach. Zajęcia rozpoczęły się    1 października 1949 roku w bardzo trudnych warunkach.

Brak było najniezbędniejszego sprzętu, nie mówiąc o takim luksusie jak zabawki.
W czasie prowadzenia zajęć dzieci siedziały na podłodze. Po niedługim czasie otrzymano stoliki       i krzesła.

Wkrótce rozpoczęło się również dożywianie dzieci, opłacane z funduszy socjalnych poszczególnych
zakładów, w których pracowali rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola…”

Skontaktuj się z nami

ul. Profesora Kaliny 2
63-400 Ostrów Wielkopolski