Logopedia

Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu objęte są opieką logopedy przez cały rok. W zajęciach logopedycznych uczestniczą dziecwyłonione przez logopedę w czasie badania mowy przeprowadzonego na początku roku szkolnego.

Zajęcia logopedyczne z dziećmi wymagającymi rehabilitacji prowadzone są indywidualnie lub w małych dwu - trzyosobowych grupach.

Skontaktuj się z nami

ul. Profesora Kaliny 2
63-400 Ostrów Wielkopolski