Historia placówki

Historia placówki

Działalność Publicznego Przedszkola nr 1 rozpoczęła się zaraz po wojnie, dzięki inicjatywie i staraniom ówczesnych rodziców. Zarys historyczny placówki można nakreślić na podstawie zachowanych najstarszych kronik z tamtego okresu.

W najstarszej kronice przedszkola odnotowano: „placówka rozpoczęła swoją działalność w październiku 1949 roku w byłym budynku szkolnym przy ulicy Starowiejskiej 2. Do dyspozycji przedszkola oddano dwie duże ale puste i zaniedbane sale. Pierwsze zajęcia odbywały się w bardzo trudnych warunkach, nie było stolików, krzeseł oraz najpotrzebniejszego wyposażenia.”

W początkowym okresie działalności, w mury przedszkola przyjęto sześćdziesięcioro dzieci do dwóch oddziałów. Przez cały czas prężnie i skutecznie działał w przedszkolu komitet rodzicielski. To właśnie zabiegi komitetu rodzicielskiego przyczyniły się w 1950 roku do uzyskania przez przedszkole dużego ogrodu na własny użytek. W tamtych czasach ogród był dodatkowym źródłem zaopatrzenia przedszkola we własne warzywa i owoce. Pracami w ogródku zajmowały się matki przedszkolaków. Ojcowie również ciężko pracowali na rzecz przedszkola przy wykopie rowów do rur kanalizacyjnych oraz samodzielnie wykonali ogrodzenie całego placu przedszkolnego. Zaangażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola pokazują stare fotografie zamieszczone w pierwszej przedszkolnej kronice.

W latach 1949 – 1970 działalność przedszkola rozwijała się systematycznie dzięki bogaceniu zaplecza dydaktycznego, unowocześnianiu infrastruktury. Życie przedszkolne kwitło w pełni, dzieci uczestniczyły w licznych imprezach, wycieczkach, spacerach, pochodach pierwszomajowych, organizowano nawet kuligi. W przedszkolu wykształciły się stałe tradycje, kultywowane do dzisiaj, takie jak: rozpoczęcie roku szkolnego, dzień matki, dzień dziecka, pożegnanie zerówki. Ogród przedszkolny wzbogacono o sprzęty do zabawy: huśtawki, równoważnie, zjeżdżalnie. Plac był i w dalszym ciągu jest miejscem pełnym zieleni i oazą spokoju i odpoczynku dla dzieci. Przedszkole nr 1 było znanym i cenionym w środowisku lokalnym.

W 1971 roku w przedszkolu przeprowadzono kapitalny remont, podczas którego wymieniono okna, podłączono centralne ogrzewanie, unowocześniono łazienki. Jednakże z biegiem lat placówka odstawała wizualnie i dydaktycznie od nowo wybudowanych przedszkoli zatrudniających zazwyczaj kadrę z wyższym wykształceniem. Taka sytuacja przyczyniła się do pomniejszenia roli przedszkola w środowisku społecznym.

Od 2001 roku organem prowadzącym przedszkole zostało Osiedlowe Stowarzyszenie „Krępianie”. Przedszkole nadal pozostało przedszkolem publicznym, ale dzięki tej zmianie zyskało nowe możliwości rozwoju. Moment przejęcia placówki przez stowarzyszenie stał się czasem intensywnych zmian spowodowanych koniecznością dostosowania starego budynku do aktualnych wymogów technicznych. Przeprowadzono remont klatki schodowej, dokończono budowę sali dydaktycznej w podwórzu, doposażono sale przedszkolne.

Wraz z unowocześnianiem infrastruktury, zatrudniano także nauczycieli z wyższym wykształceniem o różnych specjalnościach, dzięki czemu placówka znowu zyskała w oczach społeczności lokalnej. Jednakże placówka wciąż musi dbać o swoje dobre imię ze względu na ogromną konkurencję związaną z liczebnością przedszkoli w Ostrowie.

Skontaktuj się z nami

ul. Profesora Kaliny 2
63-400 Ostrów Wielkopolski