Festyny

„Zabawy dzieci z całego świata”

Jest to projekt przewidziany w formie bezpłatnego festynu
rodzinnego, którego celem są wspólne zabawy w gronie rodzinnym,
integracja rodziny z przedszkolem i środowiskiem lokalnym.
Festyn ma być także formą uświetniającą dzień dziecka.

Głównym celem festynu jest oderwanie się od trudów dnia
codziennego, wspólne spotkanie, zabawa i radość.

Festyn odbył się 2 czerwca 2017 roku w ogrodzie przedszkolnym
Publicznego Przedszkola nr 1.