Religia

W naszym przedszkolu zajęcia z religii
organizowane są dla wszystkich grup wiekowych i uczestniczą
w nich dzieci, których rodzice wyrazili wolę uczęszczania
ich dziecka na zajęcia religii.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i prowadzone
są przez panią katechetkę w formie piosenek oraz ciekawych
zajęć dydaktycznych.