Pomoc psychologiczno-
pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu
jest organizowana dla wszystkich dzieci, które
takiej pomocy potrzebują.

W ramach przyznanych zajęć dzieci mogą
uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych,
takich jak: gimnastyka korekcyjna, zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne,
zajęcia z oligofrenopedagogiem oraz z surdologopedą.

Ponadto, jeśli zaistnieje taka konieczność
przedszkole zatrudnia dodatkowych specjalistów.