Logopedia

Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu
objęte są opieką logopedy przez cały rok.
W zajęciach logopedycznych uczestniczą dzieci
wyłonione przez logopedę w czasie badania mowy
przeprowadzonego na początku roku szkolnego.

Zajęcia logopedyczne z dziećmi wymagającymi
rehabilitacji prowadzone są indywidualnie
lub w małych dwu-, trzyosobowych grupach.