Nasze Przedszkole na kartach historii

 

Przedszkole istnieje
od 1949 roku!

„W początkowym okresie zapewniono
60 dzieciom miejsca w 2 oddziałach.
Zajęcia rozpoczęły się 1 października
1949 roku w bardzo trudnych warunkach.

Brak było najniezbędniejszego sprzętu,
nie mówiąc o takim luksusie jak zabawki.
W czasie prowadzenia zajęć dzieci siedziały na podłodze.
Po niedługim czasie otrzymano stoliki i krzesła.

Wkrótce rozpoczęło się również
dożywianie dzieci, opłacane z
funduszy socjalnych poszczególnych
zakładów, w których pracowali
rodzice dzieci uczęszczających
do przedszkola…”