Ramowy rozkład dnia
w Publicznym Przedszkolu nr 1

Publiczne Przedszkole nr 1 jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 – 17.00.
 

  1. W godzinach 6.00 – 8.00:

Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, prace nauczycieli
o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym, zabawy
dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź indywidualnie,
ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem.

  1. W godzinach 8.00 – 9.00:

Czynności higieniczne związane z przygotowaniem się do śniadania; śniadanie.

  1. W godzinach 9.00 – 11.00:

Zajęcia dydaktyczne w grupach, zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań,
prace nauczycielki indywidualne lub z małym zespołem o charakterze wyrównawczym,
stymulującym, korekcyjnym; zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu
wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej,
matematycznej, zabawy ruchowe z prawidłami; spacery w celu dydaktycznym lub
rekreacyjnym; zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

  1. W godzinach 11.00 – 12.00:

Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, obiad.

  1. W godzinach 12.00 – 13.30:

Profilaktyka stomatologiczna, zajęcia programowe o charakterze poszerzającym,
opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr, zabawy uspokajające i relaksujące,
spacer, zabawy w ogrodzie lub w kącikach zainteresowań, zajęcia dodatkowe, przygotowanie
do podwieczorku.

W oddziale najmłodszym dzieci mogą leżakować.

  1. W godzinach 13.30 – 14.30:

Czynności higieniczne związane z przygotowaniem się do podwieczorku, podwieczorek.

  1. W godzinach 14.30 – 17.00:

Prace nauczycieli o charakterze korekcyjnym, wyrównawczym, stymulującym i obserwacyjnym;
gry planszowe z małym zespołem dzieci; zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru
dzieci; zabawy w ogrodzie przedszkolnym; kolacja.