Procedury przedszkola

1. PROCEDURA DOTYCZĄCA ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRZEBYWANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU ORAZ PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

 

2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

 

3. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA PODEJRZENIA, ŻE DZIECKO ODBIERANE JEST Z PRZEDSZKOLA PRZEZ OSOBĘ BĘDĄCĄ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW

 

4. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DZIECKA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

 

5. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH, ŻYJĄCYCH W SEPARACJI LUB W WOLNYM ZWIĄZKU