Aktualności

 


Pobyt dzieci wymiarze 10 godzin dziennie jest bezpłatny.

Poza tymi godzinami wysokość opłaty wynosi 1zł za każdą rozpoczętą godzinę.