Aktualności

Pobyt dzieci wymiarze 10 godzin dziennie jest bezpłatny.
Poza tymi godzinami wysokość opłaty wynosi 1zł za każdą rozpoczętą godzinę.