Instrukcja obsługi Google Drive

INSTRUKCJA

 do pobrania

W dowolnej przeglądarce internetowej proszę wyszukać i uruchomić wyszukiwarkę google.pl

Proszę wybrać opcję dysku Google spośród kafelków w prawym górnym rogu ekranu
Google Drive

Przechodzimy do okna do logowania na dysk
W oknie logowania wpisujemy nasze dane


Login: przedszkolenr1ostrow.zadania@gmail.com


Dane uzupełniamy hasłem (hasło dostępne u Pań Nauczycielek)


Po wpisaniu hasła logujemy się do dysku

W oknie logowania widzimy podział folderów na dysku ze względu na Grupy przedszkolne


W każdym z folderów Grup są dwa foldery, z zadaniami do wykonania i folder zwrotny z rozwiązaniami


Wewnątrz folderu Zadania będą przygotowane zadania dedykowane dla poszczególnych Grup


Następnie prawym klawiszem myszy wybieramy dodatkowe menu

W menu wybieramy opcję na wybranym zadaniu Pobierz

UWAGA!: Proszę nie pracować zdalnie na plikach na Dysku Google aby nie zmieniać zawartości
pliku 
dla pozostałych naszych przedszkolaków, tylko pobrać na swój dysk komputera/laptopa lokalnie.

Po pobraniu możemy już swobodnie wykonać ćwiczenia, których zapis wykonujemy lokalnie
na naszym dysku twardym, potem wyniki wgrywamy w chmurę do folderu Wykonane zadania

Wchodzimy do w/w folderu

Przechodzimy do menu z lewej strony aby wykonać upload na serwer Google

Z rozwijalnego menu wybieramy Prześlij plik

W oknie wybieramy lokalizację naszego pliku, zaznaczamy i

Klikamy Otwórz aby wyeksportować plik do chmury

Rozpocznie się wysyłanie pliku na serwer Google (w zależności od szybkości łącza może potrwać kilka minut)

Pozytywne wgranie pliku zostanie potwierdzone w lewym dolnym rogu ekranu

Plik najlepiej opisać imieniem i pierwszą literą nazwiska dziecka aby Panie Nauczycielki były w stanie
rozpoznać kto jest autorem dzieła lub do kogo należy plik łącznie z informacją odnośnie jakiego zadania
będzie dotyczyła wysyłka pliku np. dla Jana Nowaka zadanie piątek 27.03 plik powinien nosić nazwę:
2020_03_27_Jan_N.* (gdzie * rozszerzenie albo doc / docx / PDF / ppt / pptx)
Chaos w plikach spowoduje problemy w i tak nie łatwej komunikacji między Nauczycielkami a Państwem.
Wysyłka i zadania będą rozwijane, ewentualne zmiany na dyskach jakie będą wprowadzane w trakcie
pracy i rozwoju dysku będą nanoszone w instrukcji na Google drive.
Wszelkie sugestie odnośnie dysku proszę kierować do Pani Eli i Pani Patrycji.

 

Najważniejsza kwestia:

Proszę na koniec wylogować się z konta Google, aby przez przypadek nie nastąpiła synchronizacja
prywatnego komputera z kontem Google
naszego Przedszkola, dlatego należy rozwinąć menu konta:

Z menu wybieramy wylogowanie z kont google

Prosimy także o nie zmienianie żadnych opcji na koncie aby nie utrudniać współpracy między rodzicami.

Dziękujemy za współpracę.

Grono pedagogiczne.

 

26.03.2020