Decyzja o zamknięciu
placówek oświatowych.

24 kwietnia Ministerstwo Edukacji Narodowej
podjęło decyzję w związku ze stanem zagrożenia
epidemiologicznego o przedłużeniu zamknięcia
placówek oświatowych do dnia 24 maja 2020r.

Życzę zdrowia w oczekiwaniu na dalsze decyzje.
Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1
Elżbieta Szarczyńska