Oferta

Oferta

Publiczne Przedszkole nr 1 jest najstarszym przedszkolem w Ostrowie Wielkopolskim z wieloletnimi tradycjami. Jesteśmy placówką publiczną, której organem prowadzącym jest Osiedlowe Stowarzyszenie „Krępianie”.

Jednocześnie jesteśmy przedszkolem, które:

* doskonali i unowocześnia bazę lokalową oraz dydaktyczną;
* posiada monitoring zapewniający większe bezpieczeństwo;
* posiada sale wyposażone w sprzęt, zabawki, meble, pomoce i środki dydaktyczne sprzyjające indywidualizacji pracy i twórczej aktywności dzieci;
* dysponuje dużym, pełnym zieleni i nowoczesnym placem zabaw.

Placówka prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego.

Przedszkole nr 1 jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 – 17.00.
Placówka dysponuje własną kuchnią, która zapewnia dzieciom smaczne, zdrowe i zbilansowane posiłki.

W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów, w każdym oddziale zapewniamy pełne wyżywienie
tj. śniadanie, obiad, podwieczorek oraz dla dzieci pozostających dłużej kolację.

W swojej ofercie przedszkole posiada również nieodpłatne zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci:

Język angielski:

* nauka obejmuje wszystkie dzieci, od najmłodszych 3-latków do 6-latków;
* zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po pół godziny;
* zajęcia w formie zabawy, piosenek, wierszyków, zabaw ruchowych, odgrywania scenek;
* przyswajanie języka obcego wszystkimi zmysłami;
* w nauce języka wykorzystujemy w miarę możliwości sytuacje z dnia codziennego;
* nauka języka angielskiego jest przyjemnością;

Gimnastyka:

* dwa razy w tygodniu po pół godziny;
* we wszystkich grupach wiekowych;
* zabawy i ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem różnego rodzaju sprzętu sportowego;

Logopedia:
* badanie wymowy u wszystkich dzieci;
* indywidualne zajęcia logopedyczne;
* zajęcia nieodpłatne;

Religia:

* we wszystkich grupach wiekowych, zgodnie z deklaracją rodziców;

Zajęcia specjalistyczne:

* dla dzieci zdolnych;
* organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
* zajęcia ze specjalistami: logopeda, oligofrenopedagog, tyflopedagog, fizjoterapeuta, surdologopeda, terapeuta;

W naszym przedszkolu pracuje oddana i wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Podczas swojej codziennej pracy wykorzystujemy elementy
nowatorskich metod nauczania takich jak: Pedagogika Zabawy, Kinezjologia Edukacyjna, „Metoda Dobrego Startu” – M. Bogdanowicz, „Dziecięca Matematyka „ – E. Gruszczyk-Kolczyńska, „Edukacja przez ruch” – D. Dziamska, drama, opowieść ruchowa i wiele innych.

Skontaktuj się z nami

ul. Profesora Kaliny 2
63-400 Ostrów Wielkopolski